Sbor loketských ostrostřelců

Odkazy

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školsk

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51, nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/2007 (7. listopadu 2007)
Prohlédnout 13.12.2007

První české gymnázium

v Karlových Varech...
Prohlédnout 03.01.2007